10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

“Ruh Sağlığında Saygınlık”

10 Ekim günü 1992 yılından bu yana Dünya Ruh sağlığı Federasyonunun girişimi ile her yıl “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu günde, tüm dünyada ruh sağlığına vurgu yapmak, halkı bilgilendirmek ve damgalama ile mücadele konusunda bilinç oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılının 10 Ekim Dünya Ruh sağlığı Günü temasını “ Ruh Sağlığında Saygınlık” olarak belirlemiştir. Bu kapsamda ruhsal hastalığı olan kişiler açısından insan hakları bazlı politika ve yasaların geliştirilmesi, sağlık çalışanlarının eğitimi, şahıslara saygı ve kişilerin karar verme süreçlerine dahil edilme konularına vurgu yapılmak istenmiştir.

Ruhsal hastalığı olan insanlar gerçeği değerlendirmelerini güçleştiren çeşitli semptomlar yaşamaktadır. Hastaların bir çoğu uygun tıbbi tedavi ve psikososyal destekle iş yaşamına dahil olarak, sosyal ilişkilerini devam ettirmekte ve üretken bir hayat yaşayabilmektedir.

Psikiyatrik rahatsızlıklar halk tarafından yeterince anlaşılmadığı için önyargı ve ayrımcılığa açıktır. Örneğin halk arasında şizofreni hastalarının saldırgan ve tehlikeli olduğu yada bu hastaların evsiz, sokakta yaşayan kişiler olduğu genel kanısı mevcuttur. Ancak bu, tüm şizofreni hastaları için doğru değildir. Çünkü bu tür hastalar aynı belirtileri yaşamazlar. Bu ve benzeri önyargılar, ayrımcılık ve damgalamalar hem hasta, hem de hasta yakınlarının hayatlarını zora sokmaktadır.

Hasta ve yakınları için damgalama ve etkileri ile baş etmek, hastalıkla baş etmelerinden daha zor olmaktadır. Bu önyargıların azaltılması, hasta ve yakınlarının ayrımcılık ve damgalanmadan korunması ve toplumsal bilinçlenme konusunda uzmanlara, kurumlara ve medyaya büyük görev düşmektedir.

Bu senenin teması olan “Ruh Sağlığında Saygınlık” konusunda fertler bazında hepimiz duyarlı olmalıyız. Ruhsal hastalığın sıkıntılarını yaşayan, en başta tabi ki hastanın kendisidir. Sonra ailesi ve bakım verenlerdir. Bunun yanı sıra bu hastalara ve ailelerine hizmet veren ruh sağlığı uzmanıdır. Ve en nihayetinde bu hastalarla ve hastalıklarla yaşayan toplumun tümüdür. Bu nedenle ruhsal hastalıklar yalnızca hasta kişiyi ilgilendiren bir gerçeklik değildir. Bu konuda topyekün bir bilinç ve farkındalık oluşturmak sağlıklı birey ve toplum açısından gerekliliktir.

Halkımız Kırıkkale Halk sağlığı Müdürlüğü bünyesinde kurmuş olduğumuz Sağlıklı Yaşam Merkezinde sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci vs. branşlarında görevli arkadaşlardan bu ve benzeri konularda destek alabilirler.

 

Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

Halk Sağlığı Müdürü