20-21 Mart 2017 Kronik Hastalıkların Tanı Tedavi ve Risk Faktörleri Konulu Eğitimi

Basın Bildirisi

Kronik hastalıklar “tam olarak tedavi edilemeyen ve iyileşme göstermeyen uzamış durumlar” olarak tanımlanmaktadır. Kronik hastalıklar dünyada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hızla artmakta, var olan sağlık hizmetlerini zorlamakta ve sağlığa ayrılan bütçenin büyük bölümünü kapsamaktadır.  Görülme sıklığı hızla artan kronik hastalıklar, dünyada ölümlerin ve sakatlıkların en önemli sebeplerindendir.  Dünya  çapında meydana gelen 57 milyon ölümden 36 milyonu yani yaklaşık üçte ikisi; kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, diyabet ve kronik akciğer hastalıklarını içeren bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanmıştır. Bu eğitim kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için ve gitgide büyüyen tehdide daha güçlü yanıt vermek için düzenlenmiştir.

Bu kapsamda;  Halk Sağlığı Müdürü Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ başkanlığında, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonunda Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli Prof. Dr. Ayşe Füsun KALPAKLIOĞLU “KOAH’ın Tanımı Risk Faktörleri ve Tedavisi”, Doç. Dr. Ayşe BAÇCIOĞLU, “Allerjiye Genel Bakış”,  Doç. Dr. Aydın ÇİFTÇİ, “Kronik Böbrek Hastalığı Tanı ve Tedavisi”  Yrd.Doç .Dr. Aşkın GÜNGÜNEŞ “Diabet Tanı Tedavi Takibi ve Özbakım Eğitimi”   ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nde görevli Uzm.Dr. Özlem ÖZLÜK EROL “Kronik Hastalılar İçin Akılcı İlaç Kullanımı” , Dahiliye Uzmanı İbrahim İLERİ “Yaşlı Sağlığı” konularında   20-21 Mart 2017 tarihlerinde  Kırıkkale merkez ve ilçelerde görevli Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına eğitim verilmiştir.  Bu değerli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu ve benzeri çalışmaların katkısı ile insanımızın ruhsal ve fiziksel daha sağlıklı ve daha kaliteli hayat sürdürmesini diliyoruz.

                                                                        Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

                                                                       Halk Sağlığı Müdürü