Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü 2016 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İllerarası Atama ve Yer Değişikliği İlanı

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/12/2015 tarih ve 15891 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7.Maddesi doğrultusunda; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.Maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin illerarası 2016 yılı Haziran-Temmuz dönemi atama ve yer değişikliği tayin talepleri 01/06/2016-30/06/2016 tarihleri arasında kabul edilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılacaktır.

Konu ile ilgili ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.

İllerarası tayin münhal kadrolara ulaşmak için tıklayınız.

İllerarası tayin talep formuna ulaşmak için tıklayınız.