2016 yılı “İl Verem Kontrol Kurulu” Toplantısı Yapıldı

Tüberküloz sosyal bir hastalık olması sebebiyle bu hastalıkla ilgili yürütülen bütün faaliyetlerin toplum, hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, tüberkülozla ilgili yürütülen her sürecin birçok paydaşı bulunmaktadır. Ortaya çıkan problemlerin aşılabilmesi ve hizmetlerin standart hale getirilebilmesi için bu sürecin hem takip edilmesi hem de paydaşların çok iyi koordine edilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz kontrol programına uygun olarak il düzeyinde DGT hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla 2016 yılı “İl Verem Kontrol Kurulu” toplantısı 14 Aralık 2016 tarihinde İl Halk Sağlığı Müdürümüz Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ başkanlığında Bulaşıcı Hastalıklar Çevre Çalışan Sağlığı Şubesi Tarafından İl Koordinatörümüz Dr. Hilal TURHAN GÜLER sunumuyla Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilmiş olup, ilimizde Tüberküloz çalışmalarını iyileştirme planları yapılmıştır.

                                                                    HEDEFİMİZ VEREMSİZ BİR TÜRKİYE