23 Nisan’da Toplumda Fiziksel Aktivitenin Artırılması Projesi Kapsamında Bisiklet Dağıttık

Hareketsiz yaşam modern toplum için en önemli halk sağlığı problemi durumundadır. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık ‘/fnin, diyabetin ve iskemik kalp hastalığının 1/3’nin ana nedeninin fiziksel hareketsizlik olduğu tahmin edilmektedir.

2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre ülkemizde bireylerin %71,9’u düzenli fiziksel aktivite yapmamaktadır. Aynı araştırma 6-18 yaş grubu bireylerin %22,5’inde kilo problemi olduğunu göstermektedir (%8,2’si obez/şişman, %14,3’ü kilolu). DSÖ ülkelerin 2025 yılına kadar obezite ve diyabetteki artış eğilimini durdurmaları, fiziksel olarak inaktif nüfus sıklığını %10 azaltmaları hedefi belirlenmiştir.

Bakanlığımız bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele için harekete geçmiş ve toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla 2010 yılında Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programını Başbakanlık Genelgesi ekinde yayımlayarak uygulamaktadır.

Toplumun sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi hususu ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2014 – 2017, T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018. 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazetede Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan “Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı” içerisinde ve DSÖ Avrupa Bölgesi 2015-2025 Fiziksel Aktivite Stratejisi Dokümanı”nın ilgili maddelerinde de yer almaktadır.

Yukarıda bahsi geçen dokümanlarda fiziksel aktivitenin teşviki ve çevresel faktörlerin iyileştirilmesi için bisiklet yollarının yapımı uygun bulunmuş ve bisiklet kullanımının fiziksel aktiviteyi artırmada en etkin araçlardan biri olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı fiziksel inaktivite ile mücadele kapsamında uygulamakta olduğu faaliyetlere ek olarak en etkin yöntemlerden biri olarak öne çıkan bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmış ve bu kapsamda “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi 2015-2018” hazırlanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılı içinde okullar ve üniversitelere yaklaşık 40.000 adet bisiklet dağıtımı yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde ise 100.000 adet dağ bisikletinin ortaokullara, 150.000 adet şehir bisikletinin üniversite, kurum ve belediyelere dağıtımı yapılacaktır. Yaklaşık 25.000 adet çocuk bisikleti alınarak dağıtımı yapılacaktır.

Bu kapsamda Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak 21.05.2015 tarihinde Kırıkkale Üniversitesine 350 adet. 10.03.2016 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğüne 177 adet bisiklet teslim edilmiştir.23.04.2016 tarihinde Saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanında Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 157 adet bisiklet Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Ayrıca Fiziksel aktivitenin artırılması çalışmalarımız kapsamında Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi ve “Fiziksel Aktivite Uygunluk Karnesi” hazırlanmış; her ay illerde Halk Sağlığı Müdürlükleri koordinasyonunda yürüyüş etkinlikleri düzenlenmektedir.

Sağlıklı Beslenme Çalışmalarımız kapsamında ise ilkokullara yaklaşık 6.400.000 çocuğa Okul Sütü ve Kuru Üzüm Programları uygulanmaktadır. Beslenme Dostu Okul Programı; Okul Kantinleri için Yiyecek ve İçecek Standartları (okullarda gazlı içecek, cips ve çikolatalar şekerler yasaklanmıştır, Reklam düzenlemesi (çocuk programlarında aşırı tüketimi tevsiye edilmeyen yiyecek içecek listesi hazırlandı) ,Tuz azaltma çalışmaları kapsamında ekmek, salça, peynir, zeytin ve pul biberde tuz azaltılmıştır.

Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ
Halk Sağlığı Müdürü

1 2 3 4 5