70. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

• “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır.
• Her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan haftada kutlanan “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’nın amacı verem ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesidir.
• Bu amaçla; sempozyumlar ve konferanslar düzenlenir, okullarda kompozisyon ve resim yarışmaları yapılır, vatandaşa hastalıkla ilgili eğitim verilir, afiş ve broşürler dağıtılır, yazılı ve görsel basına bilgi verilir.

DÜNYADA VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALIĞININ DURUMU
• Tüberküloz (verem) halen dünya genelinde önemli bir sağlık problemidir.
• Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri verem mikrobu ile enfektedir. Bu insanların %10’unda yaşamlarının bir döneminde verem hastalığının ortaya çıkacağı düşünülmektedir.
• Tüberküloz erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir ve çoğunlukla ekonomik olarak üretken yaş grubundaki erişkinleri tutmaktadır.
• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Küresel Tüberküloz 2016 Raporu”na göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve tüberkülozdan ölümler (insidans ve mortalite hızları) düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir.
• Rapora göre Dünya genelinde 2015 yılında 10,4 milyon yeni tüberküloz (TB) hastası ortaya çıkmıştır. Bunların 5,9 milyonu (%56) erkek, 3,5 milyonu (%34) kadın ve 1 milyonu (%10) çocuktur.
• Yeni TB olgularının %60’ı 6 ülkede bulunmaktadır: Hindistan, Endonezya, Çin, Nijerya, Pakistan ve Güney Afrika.
• 2015 yılında Dünya genelinde kayıtlı TB hastalarının %55’ine HIV testi yapılmıştır. TB/HIV birlikteliği olan olguların oranı DSÖ Afrika Bölgesinde en yüksektir (%31) ve güney Afrika’nın bazı bölümlerinde %50’den fazladır.
• Tüberküloz, 2015’te dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. DSÖ Raporuna göre 2015’te 1,8 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir (1,4 milyon TB ölümü ve buna ek olarak HIV+TB hastalarında 0,4 milyon ölüm).
• Tedavi edilmezse tüberküloz hastalarında ölüm oranı yüksektir. Yapılan çalışmalarda tedavi edilmeyen balgam yayması pozitif akciğer TB olgularının %70’inin 10 yıl içinde hayatını kaybettiği saptanmıştır.
• DSÖ tahminlerine göre 2015’te 480.000 yeni olgu çok ilaca dirençli TB (ÇİD-TB) hastası ve ek olarak 100.000 rifampisin dirençli TB hastası vardır. Bu dirençli olguların %45’i Hindistan, Çin ve Rusya Federasyonundadır.