AB PROJESİ BASIN BÜLTENİ

0001 (436 x 600)

AB PROJESİ BASIN BÜLTENİ

2015-1-TR01-KA104-020623

“FİZİKSEL İNAKTİF KADINLARDA OBEZİTE ORANININ AZALTILMASI VE KORUYUCU ÖNLEMLER” PROJESİ

Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tarafından AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın ( Türkiye Ulusal Ajansı ) 2015 Yılı Erasmus+ Programı Teklif Çağrısı Döneminde Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projeleri kapsamında hazırlanan, proje koordinatörlüğünü Müdürlüğümüz Proje Ofisi personelinden Fatih TEKEL’in yaptığı, 2015-1-TR01-KA104-020623 No’lu “Fiziksel İnaktif Kadınlarda Obezite Oranının Azaltılması ve Koruyucu Önlemler” adlı proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında sağlanan ek fon kaynağı ile kabul edilmiş olup 47.928 Avro hibe almıştır.

Söz konusu projemizin sözleşmesi imzalanarak hazırlık faaliyetlerine başlanmıştır. Projemiz ile obezite ile mücadele kapsamında AB ülkelerinde yapılan çalışmaların neler olduğunu yerinde görüp, konunun uzmanı kişilerden eğitimler alınacaktır. AB ülkeleri ve Türkiye’de yapılan çalışmalar arasında karşılaştırma yaparak iyi uygulamaları ülkemize aktarıp; ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sunulacak koruyucu sağlık hizmetlerinde standardizasyon oluşmasına katkı sağlanacaktır. Bu kapsamda proje katılımcıları yurt dışı ortak kuruluşları tarafından verilecek 2 haftalık yapılandırılmış kurs/eğitim faaliyetlerine katılacaklardır.

 

YEREL ORTAKLAR:

  • Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
  • Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
  • Kırıkkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

 

EV SAHİBİ ÜLKELER:

  • Avusturya
  • Macaristan
  • Çek Cumhuriyeti

Projede yetişkin eğitimi personelinden oluşan 24 kişilik katılımcı grup, proje konusu ile ilgili olarak eğitimlere katılmak ve incelemeler yapmak üzere ev sahibi ülkelere on dörder günlük hareketlilikler gerçekleştirerek ziyaretlerde bulunacaklardır.

 

PROJE BÜTÇESİ: 47.928 Avro

PROJE KOORDİNATÖRÜ: Fatih TEKEL