ACİL OBSTETRİK VE YENİDOĞAN BAKIM PROGRAMI Çekirdek Ekip Toplantısı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk,Ergen Kadın ve Üreme sağlığı Daire Başkanlığı tarafından ulusal program olarak yürütülen ACİL OBSTETRİK VE YENİDOĞAN BAKIM (AOYB) programı kapsamında müdürlüğümüz konferans salonunda 03.03.2015 tarihinde Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Hakan KILIÇ Başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü ,Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği,Halk Sağlığı Şube Müdürleri, merkez ve ilçe toplum sağlığı Sorumlu Hekimlerinin de katıldığı Çekirdek ekip toplantısı düzenlenmiştir.Toplantı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar,Programlar ve Kanser Kontrol Şube Müdürü Dr.Yusuf YILMAZ’ın Acil Obstetrik ve Yeni doğan  Bakım Programını tanıtması ile başlamış,devamında anne ve bebek sağlığını koruma, anne ve bebek ölümlerini en aza indirmede yapılması gerekenler üzerinde beyin fırtınası yapılmıştır.Toplantıda anne ve bebek ölümlerini önlemek üzere standartları belirlenmiş doğum öncesi bakım, doğum ve doğum sonu bakım hizmetlerinde erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hizmet sunan sağlık kurumları arasında koordinasyonun sağlanarak işleyen bir sevk sistemi ile ulusal anne ölümleri çalışmasına göre ülkemizde anne ölüm oranının yüz binde 28,5 olduğu üzerinde durulmuştur.Yapılan inceleme sonuçlarının paylaşıldığı sunumda anne ölümlerinin %78.8’sinin doğrudan, %21.2’sinin ise dolaylı nedenlerden meydana geldiği ve anne ölümlerinin %62 sinin önlenebilir olduğuna değinilmiştir. Sağlık kuruluşlarının en üst düzey yetkilileri ile yapılan eğitim toplantısı sonrasında katılım gösteren misafirlerin düşünce ve deneyimlerinden yola çıkılarak ortak kararlar alınmıştır.

Her 6 ayda bir toplanacak ekip ile Eylem Planı hazırlanarak ilimizdeki aksaklıklar belirlenip çözüme yönelik kararlar alınmıştır.