Aile Hekimlerimizle Tanışalım

Ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişimi ve organizasyonunda, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bireylere ulaştırılması yönündeki çalışmalar Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar uzanan gelişim sürecinde hız kazanmıştır. Özellikle koruyucu sağlık hizmetleri dendiğinde aklımıza gelen Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ise toplumumuzun en uç kesimlerine kadar sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her dönemde artan temel ihtiyaçtır. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde son yıllarda atılan en büyük adım ise 5258 sayılı Aile Hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun ile temelleri atılan ve 2005 yılında Düzce ilinde pilot uygulama ile başlayan, 2008 yılında Kırıkkale ilimizde ve 2010 yılında ise tüm ülkede faaliyete başlayan ‘Aile Hekimliği’ sistemidir.

Aile hekimi, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren tabiplerdir. Kendisine kayıtlı vatandaşların her türlü birinci basamak sağlık hizmetini yürütmek, kanser taramalarını yapmak veya yaptırmasını sağlamak, gebe, lohusa, bebek ve çocukların izlem ve aşılarını yapmak, kronik hastalığı olanların takibini sağlamak Aile Hekimlerinin görevleri arasındadır.

Ülkemizde her 3500 kişiye 1 Aile Hekimi düşecek şekilde planlanmış olan sistem, halkımızın ve hekimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmekte ve hekim başına düşen hasta sayısı azaltılma yoluyla hem hekimlerimizin hastalarına ulaşma imkânlarını arttırmak hem de Aile ve Hekimi arasında ki bağları arttırmak için 2000 kişiye 1 Aile Hekimi düşecek şekilde planlamalar devam etmektedir. Şüphesiz bu sayede Aile Hekimi ve hastası arasında ki mesafeler azalacak ve halkımıza verilen hizmet kalitesi arttırılacaktır.

Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Aile Hekimlerimizin sunduğu hizmetlerden tüm vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlamak ve Aile hekimlerimizin sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak için, izlemek, değerlendirmek ve denetlemek temel görevlerimiz arasındadır. Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için en temel unsur vatandaşlarımızın Aile Hekimlerine başvurmaları veya Aile Hekimleri tarafından kendilerine ulaşılmasıdır. Ancak görülmektedir ki İl nüfusumuzun %28.2 si son 1 yıl içerisinde Aile Hekimine hiç ulaşmamış ve Aile Hekimi tarafından kendilerine ulaşılmamıştır. Aile Hekiminin vermekte olduğu hizmetler görüldüğü gibi tedavi edici hizmetlerden çok koruyucu hekimlik hizmetleridir ki, vatandaşlarımızın tüm bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için Aile Hekimine hasta olmasalar dahi başvurmaları gerekmektedir.

Hekimlerimiz kendi hizmet bölgelerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinde hizmet sunmaktadırlar. Aile Hekiminizi öğrenmek için bölgenizde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerimize, Toplum Sağlığı Merkezimize başvurabilir veya Sağlık Bakanlığımızın http://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/ , Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün resmi sitesi olan http://kirikkale.hsm.saglik.gov.tr/  adresinden ‘Aile Hekimim Kim’ butonuna tıklayabilirsiniz.

Aile Hekimliği sisteminin daha verimli çalışabilmesi için tüm vatandaşlarımızı Aile Hekimleriyle tanışmaya ve alabileceği hizmetler konusunda bilgi almaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki Aile Hekimlerimiz sadece hastalıklarımızın tedavi merkezi değil aynı zamanda var olan sağlığımızın koruyucularıdır. Tüm Vatandaşlarımıza ve bizimle bu yolda beraber yürüyen Aile Hekimlerimize Sağlıklı Günler Dilerim…

 

                                                                                Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

                                                                                Kırıkkale İl Halk Sağlığı Müdürü