AİLE HEKİMLERİNİN DİKKATİNE

       Müdürlüğümüze ait taşınmazlarda müdürlüğümüz birimleriyle ortak hizmet vermekte olan aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimlerinden EKİM-KASIM-ARALIK 2015 DÖNEMİ elektrik, su ve ısınma kullanım bedelleri 15 ŞUBAT 2016 tarihinde aile hekimliği maaşlarından tahsil edilecektir.

İlgili aile hekimlerine duyurulur.

 

 

 

BİLGİ : Halk Sağlığı Müdürlüğü

Kamulaştırma ve İnşaat Onarım Birimi