AİLE HEKİMLİĞİ 2016/4. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin” ilgili hükümleri doğrultusunda İlimiz Selimözer Aile Sağlığı Merkezinde 71.01.35 nolu Aile Hekimliği birimi için yerleştirme işlemine 14 hekim başvurmuştur. 24.06.2016 tarihi saat 10.00 da Müdürlüğümüz toplantı salonunda başvuruda bulunan hekimlerden 10’unun katılımıyla yerleştirme işlemi yapılmıştır. Dr. Ömer ÖZDEMİR Selimözer Aile Sağlığı Merkezinde 71.01.35 nolu Aile Hekimliği birimine, Dr. Turgay GÖKGÖZ Karakeçili Aile Sağlığı Merkezinde 71.06.01 nolu Aile Hekimliği birimine, Dr. Emine ÇÖTE Kaletepe Aile Sağlığı Merkezi 71.01.44 nolu Aile Hekimliği birimine, Dr. Erengül AYDOĞAN ÇAMLIBEL yerleştirmesi yapılmıştır.