DÜNYA AŞI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Bilindiği gibi Ülkemizde 1985 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında yapılan çalışmalarla aşı ile önlenebilir hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur. Ulaşılan GBP hedeflerimizin sürdürülmesi için aşılama hizmetlerinde toplumun aşılama konusunda farkındalığının arttırılması çalışmalarına devam edilmesi her zaman önem taşımaktadır.

Her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi ve her yaştan insanın korunmasının sağlanması hedeflenmelidir.

Bu kapsamda, bu yıl da 24 – 30 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Dünya Aşı Haftasında yapılacak etkinlikler ile bağışıklama konusunda sağlık personelinin duyarlılığı ve toplumun farkındalığı arttırılmalıdır.

Bu nedenle İlimiz Podium Alış Veriş Merkezinde, MKE Silah Fabrikasında stant kurulmuş ve halkımıza aşının önemi anlatılarak broşür, kitapçık, aşı kartı dağıtılmıştır.

“Aşılama ile sağlıklı bir geleceğe doğru çocuklarımızla birlikte sağlıklı adımlar atalım.”

Unutmayalım “Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı” dır