Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü 2016 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İllerarası Atama ve Yer Değişikliği İlanı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24/03/2015 tarihli ve 4205 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıf Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi”nin 7. maddesine binaen 2016 yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası atama ve yer değişikliği müracaatları 01/06/2015-30/06/2015 tarihleri arasında kabul edilecektir.
Yapılacak olan iller arası atama ile ilgili ilan metni ve münhal kadrolar Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü internet adresinde “Duyurular” kısmında yayımlanmıştır.

Konu ile ilgili ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.

İllerarası tayin münhal kadrolara ulaşmak için tıklayınız.

İllerarası tayin talep formuna ulaşmak için tıklayınız.