Gebe ve Lohusa Takip Birimi Açıldı

ÖLMESİN ÖNLEYELİM!!

Sağlık doğuştan gelen bir haktır ve sağlıklı yaşam insanın hayat kalitesini artıran en önemli unsurlardandır. Bu nedenle; sağlık hizmetlerinin herkese eşit olarak sunulması önem arz etmektedir.İlimizde tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasının sağlanması, bu hizmetlerin herkese ve her yöne eşit olarak etkili ve sürekli ulaştırılması amaç ile koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Gebelik, doğum eylemi, lohusalık esnasındaki komplikasyonlar gelişmekte olan ülkelerde üreme yaşındaki kadınlar arasında önde gelen ölüm ve sakatlık nedenidir.  Bu durum Üreme Sağlığı hizmet sunumunun kalitesi ile yakından ilişkilidir.

Bebek Ölümlerini azaltmak için sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonucunda; Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ve Kırıkkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterimizin işbirliği ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi bünyesinde Gebe ve Lohusa Takip Birimi açılmıştır. Hastaneye gelen gebelerin erken gebelik tespitleri, gebelerin nitelikli izlenmesi, riskli gebelerin tespitleri,  riskli tespit edilen gebelere ise Aile Hekimi ile koordinasyona geçilerek, Sağlık Bakanlığımızın genelge ve rehberleri doğrultusunda kaliteli,  güvenli ve nitelikli hizmet sunulması ayrıca uygulamalarımızda birlikteliğin sağlanmasını amaçlamıştır.

16.12.2016 tarihi itibarı ile 26’sı Yüksek Riskli Gebe olmak üzere ve toplamda 152 gebeye danışmanlık ve izlem hizmeti verilerek aile hekimleri ile buluşturulmuştur. Emeği geçen arkadaşlara gönülden teşekkür ederim.

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

          Halk Sağlığı Müdürü