Geçici Koruma Altında Bulunan 0-59 Ay Arasındaki Çocukların Aşı Çalışmaları

“GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN GRUPLARIN 0-59 ay ARASINDAKİ UYGULANACAK AŞI HIZLANDIRMA ve TAMAMLAMA ÇALIŞMALARI

(15-28 Şubat 2017)

15.02.2017 tarihinde Geçici Koruma Altında Bulunan Gurupların 0-59 ay arasındaki çocukların aşılarını yapmak üzere kampanya düzenlendi Kampanyanın açılışını Vali Yardımcısı Dr.Ayhan ÖZKAN yaptı.

Halk Sağlığı Müdürü Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ Aşılama hakkında bilgi verdi. Aşı uygulamalarının amacı; hassas yaş gruplarına aşı ile önlenebilir hastalıklara yakalanmadan önce ulaşıp onları bağışık hale getirerek, bu hastalıklara yakalanmalarını ve bu hastalıklardan doğabilecek sakatlık ve ölümleri önlemektir. Sağlık Bakanlığı olarak bu amaç doğrultusunda Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) 1981 yılından beri yürütülmekte olup, bugün itibarıyla 13 hastalığa karşı aşı uygulanmaktadır. Bunlar verem, difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci (polio), Hib menenjiti, zatürre, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, mikrobik sarılık (hepatit B, hepatit A) hastalığına karşı yapılan aşılardır.

Aşılama sayesinde birçok başarılar elde edilmiştir. Dünyada Çiçek Hastalığı yok edilmiştir. Ülkemizde de çocuk felci hastalığı 18 yıldır görülmemekte olup, Dünyada da yok edilme seviyesine gelmiştir. Ülkemizde anne ve yenidoğan bebekte görülen tetanoz hastalığı, difteri hastalığı artık görülmemektedir. Diğer aşı ile önlenebilir hastalıkların görülme sıklığı da başarılı aşılama çalışmaları sayesinde oldukça düşmüş durumdadır.

Dünyada göçmenler ve mülteciler önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadırlar. Bunların başında, aşı ile önlenebilir hastalıklarda artış olması ve bazı elimine edilmiş hastalıkların yeniden görülmesi gelmektedir. Özellikle 0-59 ay nüfus, aşı ile önlenebilir hastalıklardan başta Polio (çocuk felci), Kızamık, Boğmaca ve Difteri olmak üzere, şu anda rutin çocukluk çağı aşı takvimimizde bulunan tüm antijenlere karşı hassastırlar. Bu kişilerin ait oldukları ortamlarda, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği olanağı en aza inmiştir. Bu nedenle, salgınlar yaşanabilmekte veya yaşanma olasılığı artmaktadır. Göçmen olarak geldikleri ülkelerde de, olası vakalara ve virüs dolaşımına sebep olmaktadırlar. Bu gerekçelerin tamamen ortadan kalkması veya en aza indirgenmesi için, bahsi geçen gruplar içerisinde aşı oranlarının yükseltilmesi ve rutin aşılama çalışmalarına sürdürülebilirlik kazandırılması gerekmektedir.

2011 yılından bu yana, süregelen Suriye’deki iç savaş ve buradan ülkemize doğru olan yoğun sınır hareketliliği sonucu, özellikle 2013’ten itibaren sayıları günden güne artış gösteren, kayıtlı sayıları 2.871.000 kişi olan bir nüfusa Türkiye geçici koruma sağlamaktadır. 0-4 yaş arasındaki (5 yaş altı) “Geçici Koruma Altındaki Nüfus” ise tahminen 400.000’dir. Bu durumda, Ülkemiz başta Polio olmak üzere birçok aşı ile önlenebilir hastalığa karşı importasyon riski altındadır. Hem kendi çocuklarımız gibi kabul ettiğimiz Suriyeli çocukları, hem de kendi çocuklarımızı aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı korumak için yüksek aşılama hızlarına ulaşılması, bunun sürdürülmesi ve gerekli durumlarda eksik aşı tamamlama ve hızlandırma çalışmaları ile destek aşılama çalışmalarının yapılması son derece önemlidir.

Aşı Tamamlama ve Hızlandırma Günlerinin amacı nedir?

0-59 ay arasındaki tüm geçici koruma altındaki 0-59 ay yaş grubundaki çocuklara kısa bir sürede, geniş coğrafik alanlarda aşılama çalışmaları düzenleyerek, aşı ile önlenebilir hastalıkların transmisyonunu engellemektir. Etkili olabilmesi amacıyla, eksik aşılı ve aşısız çocuklara saha çalışmaları ile yaygın aşılama hizmetleri sunarak, ulaşılması güç grupları aşılamak için özel çaba harcanmalıdır.

Bu şekil uygulamalarda öncelikli olarak KKK, Beşli karma, Hepatit-B ve OPA tercih edilen aşılardır.

İlimizde, “Geçici koruma altında bulunan grupların 0-59 ay arasındaki uygulanacak aşı hızlandırma ve tamamlama çalışmaları” Sayın Valimiz önderliğinde 15 Şubat 2017 tarihinde Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğümüz önünde düzenlenecek programla başlayacaktır.

Önemle duyurulur.

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

                                                                                                         Halk Sağlığı Müdürü