Güvenli Annelik

Dünyanın değişik ülkelerinde farklı günlerde kutlanan ve annelerimizi onurlandırmayı amaçlayan “Anneler Günü”, ülkemizin de içinde bulunduğu pek çok ülkede Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır.

    Dinimizde ve kültürümüzde “Cennet anaların ayakları altındadır”, “Ana gibi yar olmaz” söylemleriyle yüceltilen analık aynı zamanda bereket ve üretkenlik demektir. Ayrıca bir ülkenin anne sağlığına verdiği önem yani anne ölümleri düzeyi, o ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli ölçütlerdendir.

Kadın sağlığında gebelik ve doğumla ilgili olay ve problemlerin en yoğun yaşandığı dönem 15-49 yaş arası olan doğurganlık dönemidir. Bugün dünyada her iki dakikada 1 kadın anne olma çabaları nedeniyle ölmektedir. Bu, dünya da her gün içi gebe ve lohusa dolu üç uçağın düşmesi ve bütün yolcuların ölmesi anlamına gelmektedir.

Tüm bu belirtilenler, kadına doğurganlık döneminde özel bir üreme sağlığı hizmetinin verilmesi gereğine işaret etmektedir. Bu nedenle 1987 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından, temel amacı anne ve yenidoğan ölümlerini azaltmak olan “Güvenli Annelik” programı başlatılmıştır. Günümüzde 100’den fazla ülkede uygulanan bu program Türkiye’de de 1994 yılından beri uygulanmaktadır.

Güvenli Annelik yaklaşımı, anne adaylarına gebelik öncesi bakım hizmetlerinin sunulduğu, gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonların önlenmesinin ve yönetiminin sağlandığı, anne ve bebeklere doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu, istenmeyen ve riskli gebeliklerin önlenmesine çalışıldığı, anne ve bebek ölümlerinin ve komplikasyonlarının azaltılmasına yönelik bütüncül bir yaklaşımdır.

Ülkemizde ve İlimizde bu hizmetler birinci basamak dü              zeyinde Aile Hekimlikleri tarafından, ikinci basamak düzeyinde de Devlet Hastaneleri tarafından sunulmaktadır. Aile hekimliklerinde düzenli olarak 15-49 yaş kadın izlemleri, gebe-lohusa izlemleri ve bebek izlemleri yapılmaktadır. Bütün doğumların da hastane koşullarında yaptırılması önerilmekte ve bu sağlanmaktadır.Ancak halk arasında bazen gebelik, doğum ve lohusalık normal bir olaylarak algılanmakta ve kontrole gitme ve özel bir bakım alma gereği duyulmayabilmektedir. Oysa bu dönemlerde kadının bedeninde oluşan analığa ilişkin değişiklikler, onun hastalanma riskini artırmakta ve hem kendi hem de bebeğinin sağlığını tehlikeye sokabilmektedir. İşte tam da bu noktada güvenli annelik hizmetleri kapsamında sunulan düzenli gebe izlemlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu izlemlerle gebede ve bebekte ortaya çıkan yolunda gitmeyen durumlar erkenden fark edilmekte ve anne ve bebek sağlığını tehlikeye sokacak düzeye ulaşmadan sorun çözülebilmektedir.

Bu nedenle, gebelik oluşumu kesinleştiğinde anne adaylarının vakit geçirmeden aile hekimine gebelik kaydını yaptırması ve düzenli gebelik izlemlerine başlaması son derece önemlidir. Çünkü gebelik süreciyle ilgili ortaya çıkabilecek ya da anne adayında halen mevcut olan ve anne ve bebek hayatını tehlikeye sokacak riskli durumların tespiti ve tedavisi ancak düzenli gebe izlemleri ile mümkündür.

Halkta güvenli annelik konusunda bir bilinç oluşturulması için, İlmiz Cumhuriyet Meydanında broşür ve afiş ile desteklenmiş stantlar kurulup anne ve anne adaylarımıza çiçek, bebeklerine ise bebek bezi hediye edilmiştir. ilimizde doğum yapılan hastanelerimizde anne ve anne adaylarına yönelik ziyaret düzenlenmiştir. Her zaman için özel olan tüm annelerimizin   Anneler Günü kutlu olsun…