İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ “OBEZİTE İLE MÜCADELE “İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ EĞİTİMİ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ “OBEZİTE İLE MÜCADELE “İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ EĞİTİMİ
29.09.2010 tarih ve27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının, “Obezitenin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar” kapsamında 01.12.2014 tarih 5776.15/322 sayılı Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde 22.06.2015 tarihinde Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda Emniyet Müdürlüğü personeline “Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivitenin Önemi” konusunda eğitim verilmiş olup, eğitim sonunda katılımcıların BKİ, Bel Çevresi ve Tansiyon ölçümleri yapılarak BKİ 25’in üzerinde olanlar Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulanan Obezite Polikliniğine yönlendirilmiştir.