İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28.07.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantı gereğince;  meteorolojik veriler ışığında, ilimizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin

üzerinde seyretmesi sebebiyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin 29-30-31.07.2015 tarihlerinde sağlık-idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.(28.07.2015)