Keskin Sağlıklı ve Güvenilir Su, Dezenfeksiyon ve Su Depoları Bilgilendirme Toplantısı

Su Sanitasyonu Çalışma Programı kapsamında, Sağlıklı ve Güvenilir Su, Dezenfeksiyon ve Su Depoları Bilgilendirme Toplantısı Keskin İlçemizde, 15.12.2016 tarihinde Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ rehberliğinde Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesince gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Keskin Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı, İlçe Özel İdare Müdürü ve Köy muhtarları katılmış olup, toplantıda su sanitasyonu hakkında durum değerlendirmesi ve bilgilendirme yapılmıştır.

Sağlıklı su; renksiz kokusuz, berrak ve sağlığa zarar verebilecek mikrobiyolojik ve kimyasal kirleticilerden arındırılmış aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri uygun ve yeterli miktarda içeren sudur.

Güvenli su ise; sağlığa zarar verebilecek kirleticilerden arındırılmış sudur.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre:

-İçme sularının klorlanması işleminin yaygınlaşması halk sağlığı alanındaki en önemli gelişmelerden birisi, Halen mevcut alternatifleri arasında en güvenilir dezenfeksiyon yöntemdir.

-Bilinen patojen mikroorganizmaların birçoğuna etkilidir ve bunları tamamen yok eder veya üremelerini engeller. Suyun işlendiği tesisten kullanıcıya ulaştığı çeşmeye kadar sürekli dezenfeksiyon sağlayan tek yöntemdir.

– Su kaynaklı enfeksiyon hastalıklarının önlenebilmesi için koruma önlemleri (su havzalarının, depolama ve dağıtım sistemlerinin) her zaman öncelikli olmalıdır.