KIRIKKALE ‘DE ADLİ TIP İŞLEMLERİ KAPSAMI GENİŞLEDİ

Otopsi işleminin mevzuata dair tanımı şu şekildedir;
(1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir.

(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş, göğüs ve karnın açılmasını gerektirir.

(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir.

(4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir.

(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken, cesedin görüntüleri kayda alınır.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Arpalık Çukurunda bulunan ek binasında yeterli personel desteği ve adli tıp uzmanları sağlanarak kurulan adli tıp birimi sayesinde artık ilimizde aşağıda listelenen hizmetler verilecek olup adli tıp işlemlerinde büyük oranda il dışına bağımlılık ortadan kalkacak ve cenaze defin işlemlerindeki gecikmelerin büyük kısmı sona erecektir.

Bu kapsamda yeni kurulan birimde;
– Her türlü yaralanma olayında gerekli muayene ve adli raporların düzenlenmesi
– Tüm zorlamalı (kaza, intihar, cinayet) ve doğal ölümlerde gerekli ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yapılması, gerekli örneklerin alınması
– Erişkin ve suça sürüklenen çocukların adli psikiyatrik muayenesi ve raporlandırma
– Fethi kabir işlemleri (ölüm sebebi veya DNA için örnek alınması amacıyla) İşlemleri yapılacaktır.

2016 yılı içerisinde ilimizde 130 adet adli olay olarak değerlendirilen ölüm vakası gerçekleşmiş 112 tanesi için adli otopsi uygun görülmüş bunlardan 92 tanesi Ankara’da otopsi işlemine tabi tutulmuştur.2017 yılı ilk 3 ayı içerisinde 19 adet adli olay olarak değerlendirilen ölüm vakasından 18 i otopsiye gönderilmiş bu işlemlerin 15 tanesi yine Ankara ili adli tıp kurumunda işleme tabi tutulmuştur. Görüldüğü gibi ilimiz otopsi işlemlerinin büyük kısmı Ankara ‘da yapılmakta olup yoğunluk nedeniyle defin işlemleri gecikmekte ve cenaze sahiplerinin mağduriyetine neden olmaktadır.

Kurulan bu yeni merkezle hem ilimiz hem de bölgemizde otopsi işlemleri yoğunluğunu paylaşmak açısından kayda değer bir merkez olacağımız aşikardır.

 

                                                                                  DR.FERAMİŞ ENDER GÜNGÜNEŞ

                                                                                          İL SAĞLIK MÜDÜRÜ