Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğünden Sağlıklı Su Kullanımı Seferberliği

Halk Sağlığı Müdürümüz Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ önderliğinde Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğünce   “Su Depolarının Klorlanması, Temizliği ve Klormatik cihazların modernizasyonu” ile ilgili olarak 13 Nisan 2017 tarihinde müdürlüğümüz toplantı salonunda toplum sağlığı merkezinde görevli çevre sağlığı hizmeti veren personelimiz, bütün ilçelerimiz ve İlimizin belediye su işleri yetkilileri, Kaymakamlıklarımızın yazı işleri Müdürleri, Köye Hizmet Götürme Birlikleri ile ilimiz özel idaresi su işleri yetkililerinin katılımıyla bir eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitimde içme kullanma sularından kontrol ve denetim analizlerini yapmak üzere numuneler alındığını, Analiz Sonuçlarının Yerel İdarelere gerekli tedbirleri almak üzere gönderildiği üzerinde durulmuştur.

Katılımcıları, alınan su numunelerinin analizlerinin Kırıkkale Halk Sağlığı ve Ankara Halk Sağlığı Laboratuarı’nda yapıldığı, sonuçların gerekli islah çalışması yapılmak üzere yerel idarelerle paylaşıldığı hakkında bilgilendirilmiştir.

İçme kullanma sularında suyun dezenfeksiyonu İçin kullanılan klorlu bileşikler önemlidir. İçme suyunun kaynağında temiz olması esastır ancak su kaynaktan çıkıp tüketici musluğuna varıncaya kadar kaptaj, depo ve isale hatlarından geçmektedir dolayısıyla kaynakta temiz olsa bile tüketiciye ulaşıncaya kadar bir takım kirliliğe sebep olan durumlarla karşılaşma ihtimalleri olabilmektedir.

 

İÇME SUYU KLORLANMALI

Bundan dolayı suyun depolarda mutlaka klorlanması gerekmektedir.Klor içme suyunda 0.2-0.5 ppm aralığında olması gerekmektedir.Bu değerler arasındaki klorun insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi olmamakta hatta suların güven içerisinde kullanılması için bu miktarda klorlanması gerekmektedir.Klorlamanın yapılmaması halinde ise suların kirlenme ihtimali yüksektir.Kirlenen suların tüketilmesi halinde başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa sebep olabilmektedir.

 

KÖYLERDE SAĞLIKLI SU EĞİTİMİ

        Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün toplum sağlığını korumak için bir çok çalışmaları bulunmaktadır.Çalışmalardan en önemlilerinden birisi insanlara sağlıklı ve içilebilir su kullanımını konusunda bilinçlendirmektir.Halka sağlıklı su sağlamak ve halkı bilgilendirmek için 2017 yılı eğitim yılı olarak Planlamış olup  İl genelindeki tüm köylerde başta muhtarlar olmak üzere tüm halka yönelik bilgilendirme çalışmaları Toplum Sağlığı Merkezleri personelimizce yapılacaktır.