KIRIKKALE İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ “2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ”

Otizm yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık, çevresel, kimyasal ve fiziksel etmenler ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Otistik bireylerde beyin hücreleri farklı çalışmaktadır. Hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik ya da fazlalık olduğu düşünülmektedir. Otistik çocuklar genelde öğrenme ve çevrelerindeki dünyayı algılamakta zorluk çekerler. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görülmektedir Otizm dört önemli gelişimsel bozukluktan biridir. Her bin doğumdan bir veya ikisinde görülür. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre Türkiye’de yaklaşık 100.000 otistik insanın yaşadığı sanılmaktadır.

Ülkemizde de kutlanmakta olan “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle müdürlüğümüz eğitim salonunda Sosyal Çalışmacı Hilal BİLGİN tarafından müdürlüğümüz ve Kırıkkale Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik Otizm konusunda eğitim verilmiştir.

 

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

İl Halk Sağlığı Müdürü