KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜRDÜRLÜĞÜ LOJMAN BAŞVURU DUYURUSU

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜRDÜRLÜĞÜ LOJMAN BAŞVURU DUYURUSU

Müdürlüğümüze bağlı ilimiz genelinde boş bulunan kamu konutlarının tahsisi yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi” konulu 2012 / 35 sayılı Genelge ve 2946 sayılı “Kamu Konutları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sağlık kuruluşlarında görevli tüm personelimiz başvuruda bulunabileceklerdir.
Başvurular
24.12.2015 -04.01.2016 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi Yatırım Birimine yapılacak olup, başvuruda istenen evraklar aşağı belirtilmiştir.

1-Lojman talep dilekçesi,

2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),

3-Mal Bildirim Beyan Formu, (İmzalı)

4-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,

5-Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya ilgili kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,

6-Aile Yardım Bildirimi Formu (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),

7- Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan yararlanıp yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Onaylı).

NOT:

  1. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. İlan edilen lojmana haiz personel tarafından başvuru olmaması halinde diğer personellere şartlı olmak kaydıyla değerlendirilecektir.
  3. Başvuruda bulunanlar vermiş oldukları evraklardaki beyanlarından sorumludur.
  4. Boş olan bir lojmana şartlı (tahsise haiz bir personelden başvuru geldiği takdirde 15 gün içersinde lojman boşaltılmak zorundadır.)olarak talep edenler dilekçelerinde şartlı olarak talep ettiklerini beyan etmek zorundadırlar.
  5. Tabloda şartlı olarak tahsis edilmiş olduğu belirtilen konuta yalnızca başvuru yapmaya haiz personellerin başvuruları değerlendirilecektir.. (Örneğin 1 nolu daire sağlık personeline haiz iken şartlı olarak tahsisi yapılmış ise bu konuta yalnızca sağlık personeli başvuru yapacaktır.)
  6. Duyurumuzdan önce başvuru yapanların istenilen belgeler ile başvuru tarihleri arasında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  7. Tarafına lojman tahsis edilen personelin tahsis edilen lojmanı teslim alması ile ilgili olarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde ; “(…..) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir.Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsis edilir.” hükmü yer almaktadır.

KIRIKKALE İLİ MEVCUT LOJMAN BİLGİLERİ DURUMU

 

Lojman Sayısı

Dolu

Boş olan daireler

Şartlı olarak tahsis edilmiş kontlar

Sobalı

Doğalgazlı

Metrekaresi

Kira Bedeli(TL)

Açıklama

Ahılı

4

3

4

nolu daire

boş

1,2,3 nolu

daireler

4

0

110 140,36

1 Diğer personel- 2 nolu daireler Yardımcı sağlık personeline tahsisli, 3 Nolu Daire Sağlık Personeline Tahsisli. 4 nolu daire Görev Tahsisli

Karaahmetli Sağ.Evi

4

1-2-3-4 nolu daireler boş

4

0

120 153,12 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Sanayi ASM

4

4

4 nolu daire

0

4

84 107,18 4 nolu görev tahsisli
Bahşılı Merkez

4

 2

3-4

nolu daireler boş

0

4

120 153,12 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Bahçelievler Merkez

4

3

2 nolu daire boş

0

4

120 153,12 2 nolu daire Yardımcı Sağlık Personeli
Karakeçili

4

4

1,4 nolu

daireler

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Yahşihan/Irmak Kasabası

4

0

1-2-3-4

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Yahşihan / Yenişehir

4

4

3 nolu

Daire

boş

4 nolu

daire

0

4

120 153,12 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Ceritmüminli Sağlık Evi

4

 4

1-2-3-4 nolu daireler boş

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
HacıÖmer Solaklısı

2

2

1-2 nolu daireler boş

2

0

80 102,08 2 nolu daire sağlık personeline tahsisli,1 nolu daire yrd.sağlık personeli,
Koçubaba Sağlık Evi

4

2

3-4 nolu daireler boş

1,2 nolu daireler

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Balışeyh/Kulaksız Sağlık Evi

4

2

1-3 nolu daireler boş

2,4 nolu daireler

4

0

120 153,12 3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Delice/Büyükavşar Sağlık Evi

4

1

2-3-4

nolu daireler boş

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Delice/Büyükyağlı Sağlık Evi

4

4

1-2-3-4 nolu daireler boş

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Sulakyurt/Güzelyurt Sağlık Evi

4

2

3-4 nolu daireler

boş

1,2 nolu daireler

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,
Sulakyurt İlçe Hastanesi Loj.

8

5

6-7-8

nolu daireler boş

1,2,3,4,5

Nolu daireler

0

Kaloriferli 90 288,00 7-8 nolu daire görev tahsisli,6,5sağlık per.,4,3,2 nolu yrd.sağ.per. 1 nolu daire Yardımcı Hizm.Sınıfı.
Sulakyurt/Hamzalı Sağlık Evi

4

1

1-3-4 nolu daireler

boş

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Sulakyurt/Sarıkızlı Sağlık Evi

2

0

1-2 nolu daireler boş

2

0

84 107,18 2 nolu daire sağlık personeline tahsisli,1 nolu daire yrd.sağlık personeli,
Köprüköy ASM

2

2

1-2 nolu daireler

0

2

84 107,18 2 nolu daire sağlık personeline tahsisli,1 nolu daire yrd.sağlık personeli,

Başkan Üye Üye Üye

Dr.Mustafa UZUN Dr.Feramiş E.GÜNGÜNEŞ Murat BAŞTUĞ Recep AKDOĞAN

Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Müdürü Yönt.Hiz.Şb.Md. Yetkili Sendika Başkanı