Kırıkkale İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Uyuşturucu madde kullanımı, toplumun ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden psikolojik ,ekonomik, sosyal v.b. çok boyutlu bir sorundur.13 Kasım 2014 / 19 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle Uyuşturucu ile Mücadele yürürlüğe girmiştir. Vali başkanlığında  Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu yılın ilk toplantısını 28 (yirmisekiz) üyenin katılımıyla 29.01.2016 tarihinde yapmıştır.

Uyuşturucu ile Mücadele “Alo 191Hattı” hizmet vermeye başlamış ve ilk adım merkezleri olarak Aile Hekimleri, Psikiyatri Poliklinikleri, Amatemler, Hastane Acilleri ve 112’ ler güçlendirilmiştir.

Anayasanın 58’inci maddesinde “Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddelerden suçluluk , kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır” denilmektedir.Çalışmaların koordinasyon içinde yürütülmesi esastır.Bu Kapsamda İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin uyuşturucu ile mücadelesinde arz azaltımı, talep azaltımı, kurumlar arası işbirliği, bilgi toplama, araştırma, değerlendirme alanlarındaki görev ve faaliyetleri yer almaktadır.

         “Aile içi geçimsizlikten gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesindeki olumsuz etkinin ortadan kaldırılması” maddesi uyarınca Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde Aile Danışmanlığı Birimi açılmıştır.Bu birimde 2 Sosyal Hizmet Uzmanı görev yapmaktadır.Ayrıca çocuk ergen ve yetişkinler psiklojik danışmanlık hizmeti veren birim kurulmuştur.Bu birimde de 2 Psikolog görev yapmaktadır.  Bu birimlerde 3’ü yetişkin 5’i çocuk ergen olmak üzere 8 kişiye maddenin kötüye kullanımının engellenmesi konusunda destekleyici görüşmeler yapılmaktadır.

Kırıkkale Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğümüzün yürütücülüğünü yaptığı Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, MÜSİAD ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün ortağı olduğu ‘’Madde Bağımlılığı ile Mücadele’’Kapsamında projemize 2014 yılında başlamıştır.  AHİLER Kalkınma Ajansına “HAYAT BOŞLUK KABUL ETMEZ” ismiyle başvurmuş olduğumuz proje 02.07.2015 tarihi itibariyle 120.000,00TL maddi destek ile kabul görerek faaliyete başlamış ve 01.07.2016 tarihinde 50.000 TL maddi destekle projemiz devam ettirilmektedir.

İlimiz genelinde özellikle 18 yaş üstü madde bağımlısı bireylerin öncelikle AMATEM’de uygulanan tıbbi tedavilerini tamamlanması sonrasında, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ‘’ Sağlıklı Yaşam Evinde” rehabilitasyonları amaçlanmış ve tekrar hayata tutunarak sosyal çevreye entegrasyonlarının sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda daha önce kurmuş olduğumuz Sağlıklı Yaşam Merkezinde (İki katlı ve bahçeli hizmet binası) hafta içi mesai saatleri arasında faaliyetlerde bulunmaları için gençlerimiz evlerinden alınarak bu merkeze getirilmekte olup programa alınan 45 gencimizden 27 tanesi maddeyi tamamen bırakmışlardır.

Yüksek İhtisas Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran uyuşturucu ve madde bağımlısı 63 hasta başvurmuş,bunlardan 51’i  İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiş ve yatışı yapılmış olup 12 hasta da reçete düzenlenerek tedavileri takip edilmektedir.Yüksek İhtisas Hastanesi tarafından 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince mahkeme tarafından sağlık tedbiri konulan çocukların tedavileri yaptırılmaktadır. 2016 itibariyle 4 Çocuk Madde Bağımlısıdır.Madde Bağımlısı olan çocuklar Ankara Numune Hastanesi AMATEM Bölümünde tedavi ettirilmektedir.

Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılında Kırıkkale Belediye çalışanlarına , 5 Lise ve Müdürlüğümüz personellerine yönelik Uyuşturucu ile Mücadele ve Madde Bağımlılığı eğitimi verilmiştir.Toplamda 1236 katılımcıya Madde Bağımlılığı eğitimi verilmiştir.

İl merkezinde bulunan ve bağımlılar için mekan görevi gören yıkım kararı alnınan 124 metruk binalardan 94’ünün yıkılması sağlanmıştır.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı ile ve suçlulara yönelik etkin bir mücadele yapılmaktadır.

Kırıkkalespor ile koordinasyonun sağlanması ve İl Müftülüğü tarafından desteklenmesi, Kırıkkalespor  taraftar derneklerine uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verilmesi ve dernek üyelerinin mücadele açısından etkin hale getirilmesine,Spor müsabakalarında bez afiş ve el broşürleri ile  farkındalık çalışması yapılması sağlanmıştır.

Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl madde bağımlısı olup tedavi görmüş 10 kişi 23.10.2015 tarihi itibariyle faydalanmaya başlamış olup 30.06.2016 tarihine kadar program devam etmiştir. Program süresi boyunca çalışan kişilere asgari ücretten maaş ve SGK primleri İl Müdürlüğümüzce ödenmiştir. Kırıkkale Sağlıklı Yaşam Evine gidilip madde bağımlılığı tedavisi görmüş kişilere 04.03.2016 tarihinde ”İş Arama Becerileri” eğitimi verilmiş, kurumumuz faaliyetlerinden; İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Programı, Meslek Edindirme Kursları, Toplum Yararına Programlar, Çalışma İlişkileri ve İşsizlik Ödeneği hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

 

Uyuşturucu ile Mücadeleyi daha etkin bir şekilde yürütmek için Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle 12.12.2016 tarihinde saat.14.00’da Valilik Makamı Toplantı Salonunda Kırıkkale Valimiz Sayın M.İlker HAKTANKAÇMAZ başkanlığında Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu yılın son toplantısını 29 (yirmidokuz) üyenin katılımıyla saat:15.00’da toplantıya son vermiştir..

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

         Halk Sağlığı Müdürü