KIRIKKALE İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

KIRIKKALE İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

BASIN BİLDİRİSİ

 

Uyuşturucu madde kullanımı, toplumun ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden psikolojik ,ekonomik, sosyal v.b. çok boyutlu bir sorundur.13 Kasım 2014 / 19 sayılı Başabakanlık Genelgesiyle Uyuşturucu ile Mücadele yürürlüğe girmiştir.04.12.2014 tarihinde Kırıkkale Valimiz sayın Ali KOLAT’ın başkanlığında ilk toplantı yapımış olup,12.01.2015 tarihinde Kırıkkale Halk sağlığı Müdürlüğü tarafından İl Uyuşturucu Eylem Planı hazırlanmış ve  Kamu Kurum ve Kuruluşlara gönderilmiştir.

Uyuşturucu ile Mücadele “Alo 191Hattı” hizmet vermeye başlamış ve ilk adım merkezleri olarak Aile Hekimleri, Psikiyatri Poliklinikleri, Amatemler, Hastane Acilleri ve 112’ ler güçlendirilmiştir.

Anayasanın 58’inci maddesinde “Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddelerden suçluluk , kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır” denilmektedir.Çalışmaların koordinasyon içinde yürütülmesi esastır.Bu Kapsamda İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin uyuşturucu ile mücadelesinde arz azaltımı, talep azaltımı, kurumlar arası işbirliği, bilgi toplama, araştırma, değerlendirme alanlarındaki görev ve faaliyetleri yer almaktadır.

Aile içi geçimsizlikten gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesindeki olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması maddesi uyarınca Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde Aile Danışmanlığı Birimi açılmıştır.Ayrıca 2 Psikolog istihdam edilmeye başlanmış aynı şekilde adelosan gençlik ve danışma merkezi bu bünyeye dahil edilerek hem aile hem gençler için önleyici hizmet verilmeye başlanmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Gençlik Ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ortaklığında yürütülmekte olan “Hayat Boşluk Kabul Etmez” projesi kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansından 109 bin TL. hibe desteği sağlanmış ,

Madde Bağımlısı gençler için sosyal Rehabilitasyon Merkezi kurulmuştur. İlimiz genelinde özellikle 18 yaş üstü madde bağımlısı bireylerin öncelikle AMATEM’de uygulanan tıbbi tedavilerini tamamlanması sonrasında, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ‘’ Sağlıklı Yaşam Evi’’ de rehabilitasyonları amaçlanmış ve tekrar hayata tutunarak sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması hedeflenmiştir.Hayat boşluk kabul etmez projesi devam etmektedir.Şu ana kadar 25 gencimiz tedavi edilmiştir.

Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele eğitim programı düzelenmiş bu kapsamda il müdürlüklerinde oluşturulan Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimi çalışanları 2015 Yerel Eylem Planında yer alan paydaş kuruluşların temsilcileri ve ilimizde görev yapan tüm rehberlik ve psikolojik danışmadan sorumlu eğitimciler içinde 2 günlük programa alınarak uzmanlar tarafından sertifikalandırılmıştır.

 

Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları Birimi tarafından 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince mahkeme tarafından sağlık tedbiri konulan çocukların tedavileri yaptırılmaktadır. Şu an itibariyle 33 çocuk aktif olarak tedavi görmekte olup, bunların 7’ si Madde Bağımlısıdır. Madde Bağımlısı olan çocuklar Ankara Numune Hastanesi AMATEM Bölümünde tedavi ettirilmektedir.

Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tarafından il bazında  6 Lise ve 1 Kur’an Kursu olmak üzere Madde Bağımlılığı eğitimi düzenlenmiştir. Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile Denetimli Serbestlikten faydalanan tüm vatandaşlara yılda 2 kez Bağımlılık Yapıcı Maddelerden Korunma Eğitimi verilmektedir.2015 yılında Denetimli Serbestlikten faydalanan 45 kişiye eğitim verilmiştir.

İl merkezinde bulunan ve bağımlılar için mekan görevi gören metruk binalardan eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, MKE lojmanlarının 2015 Ağustos ayı itibarıyla yıkılması sağlanmıştır.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı ile ve suçlulara yönelik etkin bir mücadele yapılmıştır.

Uyuşturucu ile Mücadeleyi daha etkin bir şekilde yürütmek için Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileriyle 29.01.2016 tarinde saat.10.00’da Valilik Toplantı Salonunda Kırıkkale Valimiz Sayın Ali KOLAT başkanlığında toplantı yapılacaktır.

 

 

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

Halk Sağlığı Müdürü