Kırıkkale İli Otomatik Klor Cihazı Firmaları Değerlendirme Toplantısı

Halk Sağlığı Müdürümüz Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ önderliğinde Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesince otomatik klorlama cihazı firmaları ile 15.03.2017 tarihinde toplantı düzenlenmiştir. Düzenlenen toplantı da halk sağlığının korunmasında sağlıklı ve güvenli içme-kullanma suyu temininden başlayarak, klorlama sisteminin önemi, şehir merkezi ve köy içme –kullanma suyunun temininde klorlamanın önemi, otomatik klorlama cihazlarının durumu ve bu konularda ilgili firmaların önemine dikkat çekilmiş olup, yaşanan sorunlar ele alınmıştır.