Aile Hekimliği 2017/5. Ek Yerleştirme İşlemleri Hakkında Duyuru

(a bendine göre müracaat edecek Hekimler İçin )

1.Aile Hekimliği Sözleşmesini Askerlik / Gebelik Nedeniyle Fesih Edildiğini Gösterir Belge.

2.Göreve Başlama Belgesi.

3. Güncel  PBS  (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

(b bendine göre müracaat edecek Hekimler İçin)

1. Güncel  PBS  (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

2. Uzmanlık Belgesi fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

3. Dilekçe (Matbu olarak ekte sunulmuştur.) (EK–2)

(b bendine göre müracaat edecek Aile Hekimi Uzmanı Hekimler İçin)

1. Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu. (EK–3/a)

2. Uzmanlık Belgesi fotokopisi. (aslı gibidir onaylanmış),Uzmanlık belgesini almayanlar ise Destek Hizmetleri Biriminden

DHY’de olduğuna dair belge.

3. Güncel  PBS  (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

4. Dilekçe (Matbu olarak ekte sunulmuştur.) (EK–3)

(c bendine göre müracaat edecek Hekimler İçin)

1. Güncel  PBS  (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

2. Dilekçe (Matbu olarak ekte sunulmuştur.) (EK–4)

(c bendine göre müracaat edecek 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler için;  

1  Güncel  PBS  (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

2  Geçerli kimlik fotokopisi

3 Mazeret nedeniyle naklen tayin olduğuna ve atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olduğuna dair belgeler

4  Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu (EK-3/a)

5  Ek-7/b ve EK-7/c’ye göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname (alınan muvafakatnamede süre belirtilmeyecektir.)

6 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onaylanmış)

(d bendine göre müracaat edecek Kurum Dışı Hekimler İçin)

1. Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu. (EK–7/a)

2. 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi. (aslı gibidir onaylanmış)

3. Güncel  PBS  (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

4. Geçerli kimlik fotokopisi. (aslı gibidir onaylamış.)

5. Örneklere uygun dilekçe ve muvafakatname. (EK–7/b ve EK–7/c)

6. Dilekçe. (EK–7)

(d bendine göre müracaat edecek Kurum İçi Hekimler İçin)

1.Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu (EK–8/a)

2.1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onaylanmış)

3. Güncel  PBS  (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

4. Dilekçe (EK–8)

Aile Hekimligi 2017 _ 5. Ek Yerlestirme Duyuru Metni