Kırıkkale Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu Toplantısı

Uyuşturucu madde kullanımı, toplumun ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden psikolojik, ekonomik, sosyal v.b. çok boyutlu bir sorundur.13 Kasım 2014 / 19 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle Uyuşturucu ile Mücadele yürürlüğe girmiştir.

 

Uyuşturucu ile Mücadele “Alo 191Hattı” hizmet vermeye başlamış ve ilk adım merkezleri olarak Aile Hekimleri, Psikiyatri Poliklinikleri, Amatemler, Hastane Acilleri ve 112’ ler güçlendirilmiştir.

Anayasanın 58’inci maddesinde “Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddelerden suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır” denilmektedir. Çalışmaların koordinasyon içinde yürütülmesi esastır. Bu Kapsamda İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin uyuşturucu ile mücadelesinde arz azaltımı, talep azaltımı, kurumlar arası işbirliği, bilgi toplama, araştırma, değerlendirme alanlarındaki görev ve faaliyetleri yer almaktadır.

“Aile içi geçimsizlikten gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesindeki olumsuz etkinin ortadan kaldırılması” maddesi uyarınca Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde Aile Danışmanlığı Birimi açılmıştır. Bu birimde 2 Sosyal Hizmet Uzmanı görev yapmaktadır. Ayrıca çocuk ergen ve yetişkinler psikolojik danışmanlık hizmeti veren birim kurulmuştur. Bu birimde de 2 Psikolog görev yapmaktadır.  Bu birimlerde 7’si yetişkin, 8’i çocuk ergen olmak üzere toplam 15 kişiyle maddenin kötüye kullanımının engellenmesi konusunda destekleyici görüşmeler yapılmaktadır.

Kırıkkale Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğümüzün yürütücülüğünü yaptığı Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, MÜSİAD ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün ortağı olduğu ‘’Madde Bağımlılığı ile Mücadele’’Kapsamında projemize 2014 yılında başlamıştır.  AHİLER Kalkınma Ajansına “HAYAT BOŞLUK KABUL ETMEZ” ismiyle başvurmuş olduğumuz proje 02.07.2015 tarihi itibariyle 120.000,00TL maddi destek ile kabul görerek faaliyete başlamış ve 01.07.2016 tarihinde 50.000 TL maddi destekle projemiz devam ettirilmektedir.

İlimizde daha önceden Hayat Boşluk Kabul Etmez projesi kapsamında sağlıklı yaşam evi olarak kullanılan binanın AMATEM olarak açılması konusunda Sağlık Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. Gerekli tadilatın bitmesi akabinde açılışı yapılacaktır.

Yüksek İhtisas Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran uyuşturucu ve madde bağımlısı 69 hasta başvurmuş, bunlardan 53’i İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiş ve yatışı yapılmış olup, 16 hasta da reçete düzenlenerek tedavileri takip edilmektedir.

Kırıkkale Belediyesi tarafından il merkezinde bulunan ve bağımlılar için mekan görevi gören yıkım kararı alınan 141 adet metruk binanın yıkılması sağlanmıştır.

Çalışma ve İş Kurumu Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünce 13.02.2017 tarihli yazı ile 20 kişilik TYP Projesi hazırlanmıştır. Söz konusu proje Genel Müdürlüğümüzce uygun görülerek ilk etapta 15 gencimiz istihdam edilmiştir.

Uyuşturucu ile Mücadeleyi daha etkin bir şekilde yürütmek için Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle 08.03.2016 tarihinde saat:15.00’da Valilik Makamı Toplantı Salonunda Kırıkkale Valimiz Sayın M.İlker HAKTANKAÇMAZ başkanlığında toplanmıştır.

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

                                                                                                                       Halk Sağlığı Müdürü