Kırıkkale’de İçme Sularının Dezenfeksiyonu İzlemi ve Mevcut Durum Değerlendirme Toplantısı

Kırıkkale’de İçme-Kullanma Sularının Dezenfeksiyonu İzlemi ve Mevcut Durum Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda halk sağlığının korunmasında güvenli içme kullanma suyu temini, içme kullanma suyu dezenfeksiyonunda klorlama sisteminin önemi, şehir ve köy içme kullanma suyunun temininde ve klorlanmasında yerel idarelerin rolü ve sorumluluğu bakiye klor takibi çalışmaları ve bu konuda yaşanılan sorunlar ele alındı.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ önderliğinde Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü ve Müdürlüğümüz proje ofisi Çalışanları Kırıkkale İl Özel İdaresi içme ve kullanma suları birimini ziyaret etmiştir. Bu ziyarette Köy su depolarının dezenfeksiyonu hakkında bilgi verildi.