LOJMAN ILANI

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜRDÜRLÜĞÜ LOJMAN BAŞVURU DUYURUSU

Müdürlüğümüze bağlı ilimiz genelinde boş bulunan kamu konutlarının tahsisi yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi” konulu 2012 / 35 sayılı Genelge ve 2946 sayılı “Kamu Konutları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sağlık kuruluşlarında görevli tüm personelimiz başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvurular 07.07.2015/20.07.2015 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi Yatırım Birimine yapılacak olup, başvuruda istenen evraklar aşağı belirtilmiştir.

1-Lojman talep dilekçesi,

2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),

3-Mal Bildirim Beyan Formu, (İmzalı)

4-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,

5-Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya ilgili kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,

6-Aile Yardım Bildirimi Formu (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),

7- Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan yararlanıp yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Onaylı).

Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan edilen lojmana haiz başvuru olmaması halinde diğer personellere şartlı olmak kaydıyla değerlendirilecektir. Başvuruda bulunanlar vermiş oldukları evraklardaki beyanlarından sorumludur. Boş olan bir lojmanı şartlı (tahsise haiz bir personelden başvuru geldiği takdirde 15 gün içersinde lojman boşaltılmak zorundadır.)olarak talep edenler dilekçelerinde şartlı olarak istediklerini beyan etmek zorundadırlar.

Duyurumuzdan önce başvuru yapanların istenilen belgeler ile başvuru tarihleri arasında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.Aksi takdirde başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

KIRIKKALE İLİ MEVCUT LOJMAN BİLGİLERİ DURUMU

 

Lojman Sayısı

Dolu

Boş olan daireler

Sobalı

Doğalgazlı

Metrekaresi

Kira Bedeli(TL)

Açıklama

Ahılı

4

2-4

nolu daireler boş

4

0

110 140,36 4 nolu daire görev tahsisli,2 nolu daire yrd. sağlık personeline
Karaahmetli Sağ.Evi

4

1-2-3-4 nolu daireler boş

4

0

120 153,12 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Bahşılı Merkez

4

 2

3-4

nolu daireler boş

0

4

120 153,12 4-3 nolu daire görev tahsisli
Yahşihan Yenişehir ASM

4

1

2

nolu daire boş

0

4

120 153,12 2 nolu daire Sağlık Personeline tahsisli
Ceritmüminli Sağlık Evi

4

 4

1-2-3-4 nolu daireler boş

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
HacıÖmer Solaklısı

2

2

1-2 nolu daireler boş

2

0

80 102,08 2 nolu daire sağlık personeline tahsisli,1 nolu daire yrd.sağlık personeli,
Balışeyh/Kulaksız Sağlık Evi

4

1

1-2-3 nolu daireler boş

4

0

120 153,12 3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Delice/Büyükavşar Sağlık Evi

4

1

2-3-4

nolu daireler boş

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Delice/Büyükyağlı Sağlık Evi

4

4

1-2-3-4 nolu daireler boş

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,2-1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Sulakyurt/Güzelyurt Sağlık Evi

4

2

3-4 nolu daireler

boş

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,
Sulakyurt İlçe Hastanesi Loj.

8

5

1-7-8

nolu daireler boş

0

Kaloriferli 90 288,00 7-8 nolu daire görev tahsisli, 1 nolu daire Yardımcı Hizm.Sınıfı.
Sulakyurt/Hamzalı Sağlık Evi

4

1

1-3-4 nolu daireler

boş

4

0

84 107,18 4-3nolu daireler sağlık personeline tahsisli,1 nolu daire yrd.sağlık personeline tahsisli
Sulakyurt/Sarıkızlı Sağlık Evi

2

0

1-2 nolu daireler boş

2

0

84 107,18 2 nolu daire sağlık personeline tahsisli,1 nolu daire yrd.sağlık personeli,

 

 

Başkan Üye Üye Dr.Mustafa UZUN Dr.Feramiş E.GÜNGÜNEŞ Murat BAŞTUĞ

Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Müdürü Yönt.Hiz.Şb.Md.

Üye

Recep AKDOĞAN

YETKİLİ SENDİKA TEMSİLCİSİ