Mehmet Işıtan Özel Eğitim İş ve Uygulama Okulu Bisiklet Dağıtım Töreni

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en   önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olan obezite, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre ülkemizde bireylerin %71.9’unun düzenli fiziksel aktivite yapmamaktadır. Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fizikselinaktivite (fizikselhareketsizlik), dünya genelindeki ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında obezitenin de önünde dördüncü sıradadır.

Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, kilolu ve obezite (şişmanlık) nedeniyle hayatını kaybederken, hareketsizlik(fiziksel inaktivite) yüzünden her yıl 3,2 milyon insan hayatını kaybetmektedir. DSÖ Avrupa Bölgesindeki tüm yetişkinlerin yarısı ve çocukların ise beşte biri kiloludur. Bu çocuklarında üçte biri obez olup, rakamlar hızla artmaktadır. Kiloluluk ve obezite bulaşıcı olmayan hastalık oranlarının artmasına, yaşan süresinin kısalması olgusuna katkıda bulunmakta, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

09.09.2010 tarih ve 27714 sayılı Resmi Gazetede Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ 2014-2017 yıllarını içerecek şekilde güncellenmiştir. Nitekim 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda da: ‘15 yaş ve üzeri nüfusta yeterli fiziksel aktivite yapanların oranının yüzde 62’ye çıkarılması’ hedef olarak belirtilmektedir. Bu hedefi hayata geçirmek için en iyi alternatiflerden birisi de vatandaşları bisiklet kullanmaya teşvik etmektir. Bisikletin alternatif bir ulaşım aracı olarak kullanıldığı ülkelerde obezitenin çok daha az görüldüğü ve yaşam beklentisinin yüksek olduğu görülmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, Merkez Mehmet Işıtan Özel Eğitim İş ve Uygulama Okuluna İlimiz Vali Yardımcısı Dr.Ayhan ÖZKAN,İl Halk Sağlığı Müdürü Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail  ÇETİN’in katılımlarıyla 15 adet bisiklet teslim edilmiştir.

                                                                                              Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

                                                                                                   Halk Sağlığı İl Müdürü