Müdürlüğümüz Bünyesinde Erasmus Katılımcı Komisyon Toplantısı Yapıldı

Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tarafından 2015 Yılı Erasmus+ Programı Ana Eylem-1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri kapsamında AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na ( Türkiye Ulusal Ajansı’na ) sunularak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında sağlanan ek fon kaynağı ile kabul edilen 2015-1-TR01-KA104-020623 No’lu “Fiziksel İnaktif Kadınlarda Obezite Oranının Azaltılması ve Koruyucu Önlemler” isimli projemizin katılımcıları 02.03.2016 tarihinde oluşturulan seçim komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup 24 asil, 5 yedek olmak üzere 29 kişi belirlenmiştir.

Proje kapsamında AB ülkelerinden Macaristan, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’ne 3 hareketlilik düzenlenecektir.

DSC_0215