NES Cihaz Ücretleri Hakkında Aile Hekimlerine Duyuru

İlimizde görev yapan ve NES Elektronik İmza cihazı kullanan tüm aile hekimlerinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun yazısına istinaden Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından T.C. Ziraat BAnkası Kırıkkale Şubesi bünyesinde açılan TR020001000316597214445009 nolu IBAN hesabına Elektronik İmza Cihazı yenileme işlemi için 120 TL, ilk defa Elektronik İmza Cihazı talebi yapan Aile Hekimlerinin de 140 TL E-İmza yenileme ücreti yatırmaları gerekmektedir.
Elektronik İmza Cihazı yenileme işlemi yapan veya ilk defa NES (Elektronik İmza Cihazı) talebi yapan tüm Aile Hekimlerinin yukarıda belirtilen ücretin ilgili TC. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi TR020001000316597214445009 nolu IBAN hesabına 29 Temmuz 2016 tarihine kadar yatırmaları (Aile Hekimleri NES ücreti yatırırken bankada görevli memura Aile Hekimliği NES Ödemesi yapacağını özellikle belirtmesi ve ilgili IBAN harici başka bir hesaba ücret yatırmaması gerekmektedir) ve bankadan aldıkları dekontların bir örneğini Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve İstatistik Birimine getirmeleri konusunda ivedi olarak bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
Ayrıca bu tarihten sonra da yapılacak olan Elektronik İmza Cihazı yenileme işlemlerinde ve ilk defa cihaz müracaatı işlemlerinde TC. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi TR020001000316597214445009 nolu IBAN hesabına belirtilen ücretin yatırılması gerekmektedir.