Nisan 2017 Ayı Aile Hekimleri Performans Kesintileri Değerlendirme Komisyon Kararı

İlimizde görev yapan Aile Hekimlerinin Nisan  ayı hizmet performanslarına yaptıkları itirazlar Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan Aile Hekimliği Performans Kesintileri İtiraz Değerlendirme Komisyonu (AHPİD) tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanmıştır.