ÖZÜRLÜLERE İDARİ İZİN

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün  03.Aralık 2002-2002/58 sayılı maddesine istinaden 03.12.2015 tarihinde Özürlüler gününde, Özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon ve bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan ve kurumumuzda çalışan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.