SAĞLIK ÇALIŞANI KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ için YÜRÜYORUZ

Kuşkusuz kadın konusu, sadece özel bir günde tartışılmakla sonuçlandırılabilecek bir konu değildir. Kadınlar, sadece nüfusumuzun yarısı olması itibarıyla değil, anne olarak da son derece önemli bir konumda bulunmaktadır.

Kadının toplumumuzdaki yeri çok önemlidir. Toplumsal hayat kadın ve erkekle birlikte biçimlendirilir. Ama kadının önemi daha farklıdır. Sağlam bir annelik sağlam bir toplum demektir. Sağlıklı, huzurlu, sağduyulu ve başarılı toplumdan bahsedebilmenin en temel unsurları o toplumun bireylerini yetiştiren kadınların eğitimli, donanımlı ve kendine güvenebilecek konumda olmasıyla bağlantılıdır.

Değişen Dünya düzeni çerçevesinde sorumlulukları daha da artan kadınlarımızın bu sorumluluklarını hakkıyla yerine getirebilmeleri için toplum tarafından desteklenmeleri, hak ve özgürlüklerinin farkında olmaları, şiddete maruz kalmamaları gerekir. Bunları sağlayabilmek için yasal düzenlemeler önemli olsa da asıl rol önce bireylere sonra da toplumun tamamına düşmektedir

Üzülerek belirtelim ki dünyamızda çok yönlü insan hakları ihlalleri yaşanmakla birlikte bu ihlallerin en yoğun bir şekilde muhatapları arasında kadınlar başı çekmektedir. Dünyada her üç  kadından biri şiddete maruz kalmaktadır.

Son zamanlarda medyadan da sık gördüğümüz sağlık çalışanlarına şiddet vakalarını ve sağlık çalışanı kadınlara yönelik şiddet olaylarını şiddetle kınıyoruz, tekrarlarının olmamasını temenni ediyoruz.

Dünya Sağlık Örgütünün tanımında da belirtildiği gibi bir insanın sağlıklı olması hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olması ile sağlanabilir. Kadınlarımızın da ruhen sağlıklı olması için her türlü şiddetin ve sömürünün hedefi olmaktan kurtarılması ve biliçlendirilmesi gerekir. Bu konuda Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak kadınlarımızı biliçlendirmek adına psikologlarımız ve sosyal çalışmacılarımız ile “Kadının Ailedeki Yeri ve Önemi” ile “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Psikolojik Destek” konularında eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Bakanlığımızca Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla 2014 yılında her hafta 81 ilde yürüyüşler düzenlenmiştir. Yürüyüşlerimiz 2015 yılında da aynı tempoda devam etmektedir Bu bağlamda toplumun fiziksel aktivite düzeyinin arttırılması ve farkındalık sağlanması  için yaptığımız yürüyüşlerimizin bu günkü teması 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ve şiddet olaylarına dikket çekmek için “SAĞLIK ÇALIŞANI KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ için YÜRÜYORUZ’’ olarak belirlenmiştir.

Dr. Feramiş Ender Güngüneş

Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürü