Sağlık Hizmetleri Dışı Personeli İçin İller Arası Yer Değişikliği İlanına Çıkan Halk Sağlığı Müdürlükleri

2016 Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Dışı Personeli İçin İller Arası Atama ve Yer Değişikliği İlanı yapan Halk Sağlığı Müdürlükleri.

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.12.2015 tarih ve 15891 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7.Maddesi doğrultusunda; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.Maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin iller arası 2016 yılı Haziran-Temmuz dönemi atama ve yer değişikliği tayin taleplerini ilan metninde belirtilen takvim çerçevesinde yapabilecektir.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Batman Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Ardahan Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.

Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğü ilan metni için tıklayınız.