SGK Anonim Sağlık Verileri Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısında; Bakanlığımız bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarınca Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilecek olan anonim sağlık verilerinin, bilgi akışının kontrollü, güvenli olması ve mükerrerliklerin önlenmesi amacıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kanalıyla intikal ettirilmesi istenmiştir.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının Duyurusu için TIKLAYINIZ.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının duyurusu için TIKLAYINIZ.