Su Depolarının Klorlanması, Temizliği ve Klormatik Cihazlarının Modernizasyonu

Halk Sağlığı Müdürümüz Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ önderliğinde Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube’since,  Keskin Kaymakamı Muammer KÖKEN’ inde katılımıyla     “ Su depolarının temizlenmesi, klorlanması ve klormatik cihazlarının kullanımı  ” ile  ilgili Keskin İlçesi’nde; Keskin Belediyesi’ne, İlçe Özel İdare ’ye Köy Muhtarlarına eğitim verilmiştir.                                               Toplantıda halk sağlığının korunmasında güvenli içme kullanma suyu temini, su depolarının temizlenmesi, içme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda klorlama sisteminin önemi, köy içme kullanma suyunun temininde ve klorlanmasında yerel idarelerin rolü ve sorumluluğu ele alınmıştır.