SU DEPOLARININ KLORLANMASI,TEMİZLİĞİ VE KLORMATİK CİHAZLARININ MODERNİZASYONU

            Halk Sağlığı Müdürümüz Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ önderliğinde Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürümüz Dilek AYKUTLU’nun sunumuyla   “ Su Depolarının Temizlenmesi, Klorlanması ve Klormatik   Cihazlarının Kullanımı  ” ile  ilgili Bahşılı İlçesi’nde; İlçe Özel İdare ’ye Köy Muhtarlarına eğitim verilmiştir.                      Toplantıda halk sağlığının korunmasında güvenli içme-kullanma suyu temini, su depolarının temizlenmesi, içme-kullanma suyu dezenfeksiyonunda klorlama sisteminin önemi, köy içme kullanma suyunun temininde ve klorlanmasında yerel idarelerin rolü ve sorumluluğu  ele alınmıştır.