Tüm Hekimlerin Dikkatine

5 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-reçete işlemlerinde zorunlu olacak “Güvenli Elektronik İmza” uygulamasında; hekimin güvenli elektronik imzasını henüz temin edememiş olması ya da zaman içerisinde yenileme/zayi/arıza vb. durumlar göz önünde bulundurularak hekimlere sınırlı süreyle SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle işlem yapabilme imkanı sağlanacaktır.

Hekimin 5 Ocak 2016 tarihinden sonra geçici süreyle kurumsal hekim şifresiyle işlem yapmaya devam edebilmesi için, hekimlerin TC Kimlik Numaralarını içeren dilekçeyi Halk Sağlığı Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi, Medula İl Admini Adem ARSLAN ve Haydar ŞAHİN’ e ulaştırmaları gerekmektedir.

Henüz gerekli teknik imkana sahip olmayan hekimlerin 5 Ocak 2016 tarihinde sorun yaşamaması için yukarıda tariflenen işlemin ivedi gerçekleştirilmesi önemle rica olunur.