Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA 2017)

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” ve 10. Kalkınma Planı (2014-2018)  programında yer aldığı üzere “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA 2017)” ulusal düzeyde başta zayıflık/şişmanlık durumu, fiziksel aktivite durumu gibi bazı risk faktörleri ve bazı sağlık parametrelerinin, besin tüketimi örüntüsünün değerlendirilmesi amacı ile sağlık taraması ve beslenme çalışması ilimizde yürütülmeye başlanmıştır.