Türkiye Halk Sağlığı Kurumu DİYABET Konulu Fotoğraf Yarışması

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu DİYABET Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Amaç:

7 Nisan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaktadır. 2016 yılı Dünya Sağlık Günü teması olarak Diyabet seçilmiş olup bu kapsamda Bakanlığımızca diyabeti önleme, diyabetten korunma, tedavi ve komplikasyon konularını içeren fotoğraf yarışması düzenlenecektir.

Konu:

Fotoğraf Yarışmasının konusu “Diyabet” tir.

Genel Katılım Koşulları:

 1. Yarışmaya; tüm halk sağlığı müdürlüğü çalışanları katılabilir. (aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ile toplum sağlığı merkezlerindeki hekim, hemşire ve diyetisyenler,ebeler ve müdürlük personeli)
 2. Yarışmada dereceye giren ilk 3 esere ve mansiyonlara bisiklet ödülü verilecektir.
 3. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir.
 4. Her katılımcı en fazla üç adet renkli ya da siyah beyaz fotoğrafla yarışmaya başvurabilir.
 5. Fotoğraflar digital ortamda “jpeg” formatında olmalıdır.
 6. Fotoğrafların boyutları en az 300 dpi çözünürlükte ve uzun kenarı en fazla 8 Mb boyutunda olmalıdır Fotoğraflar en yüksek sıkıştırma kalitesi (12) ile kaydedilmelidir.
 7. Fotoğraflar çerçevesiz, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır
 8. Fotoğraf üzerinde imza, işaret veya tarih vs. bulunmamalıdır.
 9. Fotoğraflarda bilgisayar yazılımlarından oluşturulmuş (photoshop vb.) veya fotografik içeriği olmayan görüntüler (fotomontaj) olmamalıdır.
 10. Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de,kısa kenarı 2400 piksel olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde ,JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
 11. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve fotoğrafa ilişkin tüm etik izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 12. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar iade edilmez. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, katılımcıların fotoğrafları ile ilgili izinler ve telif hakları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların, isminin ve eser adının belirtilmesi koşuluyla, THSK yayınlarında ve sağlıkla ilgili eğitim, sanat vb. etkinliklerde kullanım hakkını ve buna bağlı olarak Fikri ve Sınai Haklar Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince eserlerin çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve gerekli diğer haklar için THSK’ya izin verdiğini kabul eder. Sergilenmeye değer görülen eserler tüm illerde sergilenebilecek, afiş, broşür vb. eğitim materyallerinde kullanılabilecektir.
 13. Yarışmaya fotoğraf gönderen katılımcılar yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Eserlerin Seçilmesi

Eserlerin İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinde Oluşturulan Komisyon Tarafından Seçilmesi;

 • İllerde oluşturulacak komisyonlar en az 4 kişilik olmalıdır:
 1. Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
 2. Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimi
 3. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Birimi

4.Tercihen fotoğraf ile ilgilenen veya  komisyonda bulunması uygun görülen konuya vakıf bir profesyonel

 • Her il komisyonca belirlenen ve birinci seçilen eseri digital ortamda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığına 14 Mart tarihine kadar iletecektir. Sonrasında Başkanlığımızca oluşturulan profesyonel kurulca il birincileri arasından Türkiye derecesine giren eserler belirlenecektir.

 

Yarışma Takvimi:

Eserler en geç 14 Mart 2016 Pazatresi günü mesai bitimine kadar THSK Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığına ulaştırılmış olmalıdır. İller kendi komisyonlarını bu takvime uygun olarak oluşturmalıdır.

Sonuçların Duyurulması

Sonuçlar en geç 4 Nisan Pazartesi mesai bitimine kadar beslenme.gov.tr web sitesinde yayınlanacaktır.