Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın Üreme Sağlığı Hizmet içi Eğitim Programları

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitim Programı yürütülmektedir. Bu kapsamda İlimizde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şube Müdürü  Dt.Elif Ülkü DEMİR  ŞERAN Başkanlığında;  Üreme Sağlığı İl Eğitimcileri Hemşire Fatma SERTKAYA, Ebe Petek UZUN tarafından  Üreme Sağlığı Eğitimleri 22 – 26 Şubat 2016 tarihleri arasında  yapılmıştır.

İnteraktif eğitim teknikleri ve yetişkin eğitiminin özellikleri göz önüne alınarak yapılan eğitimde, katılımcıların aktif katılımı sağlanmış ve olumlu eğitim atmosferi oluşturulmuştur.

Sağlık personelinin koruyucu sağlık hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve kaliteli hizmet sunmak için Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tarafından eğitimlerimiz devam edecektir.

 

Dr.Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

Halk Sağlığı Müdürü

Resim1 Resim2 Resim3 Resim4 Resim5 Resim6 Resim7